Design Fest Gent 2022

21.04.2022 - 01.05.2022

In april barst Design Fest Gent los, een nieuw tweejaarlijks 10-daags festival dat ruimte biedt aan ontwerpers om grensverleggende idee├źn te presenteren.

Be Wild, Act & Change

Met een focus op duurzaamheid in al haar facetten wil Design Fest de bezoekers en bewoners van Gent niet alleen inspireren, maar ook uitdagen en aanzetten tot dialoog.


Design Fest Gent toont wat design kan (en ja, ook moet) zijn: onderzoekend, experimenteel en activistisch. Het festival stimuleert creativiteit en wordt een matchmaker voor nieuwe samenwerkingen tussen ontwerpers, kennisinstellingen, organisaties en de industrie. De handen worden in elkaar geslagen, want design is zoveel meer dan het maken van objecten. Bovendien wil Design Fest niet enkel presenteren, maar ook inzetten op creatie, beleving, ontmoeting, stimulering en verwondering.


Een uitgebreide waaier aan installaties, workshops en lezingen wordt gebundeld in drie inhoudelijke clusters: Look Back, Move Forward en Do Care. Look Back toont projecten waarin ambacht, traditie en nieuwe technologie samenkomen. Move Forward focust op hybride samenwerkingen tussen wetenschap, design en technologie met de natuur als blauwdruk. Do Care bundelt ontwerpen met een maatschappelijke impact.


Design Fest Gent is een samenwerking tussen Design Museum Gent, Artevelde Hogeschool, Flanders DC, Industriemuseum Gent, KASK & Conservatorium / HOGENT en Howest, KU Leuven Faculteit Architectuur, Luca | School of Arts, Ministry of Makers en Universiteit Gent.Be Wild, Act & Change

The end of April will see the start of Design Fest Gent, a new biennial 10 day festival that offers designers space to present their ground-breaking ideas. By focusing on sustainability in all its facets, Design Fest not only wants to inspire the visitors and residents of Ghent but also challenge them and encourage dialogue.


Design Fest Gent demonstrates what design can (and indeed should) be: inquisitive, experimental and activistic. The festival encourages creativity and will become a matchmaker for new collaborations between designers, knowledge institutions, organizations and the industry. These parties join forces because design is so much more than making objects. Moreover, the aim of Design Fest is not merely to present things but also to focus on creation, experience, meeting, stimulation and amazement.


An extensive range of installations, workshops and lectures are bundled in three content clusters: Look Back, Move Forward and Do Care. Look Back shows projects bringing together craft, tradition and new technology. Move forward focuses on hybrid collaborations between science, design and technology with nature as a blueprint. Do Care gathers designs with a social impact.


Design Fest Gent is a collaboration between Design Museum Gent, Artevelde Hogeschool, Flanders DC, Ghent Museum of Industry, KASK & Conservatorium / HOGENT and Howest, KU Leuven Faculty of Architecture, Luca | School of Arts, Ministry of Makers and University of Ghent.