Ministry of Makers zoekt: Freelance Business Developer & Projectmanager

01.09.2021 - 31.12.2021

Wij zoeken een freelance business developer en projectmanager die de komende maanden voor MoM een duurzaam businessplan uitwerkt en helpt te implementeren. Een bijzonder aandachtspunt is een duurzame financiering.

Wil je graag meedenken hoe we samen met het MoM-netwerk de Gentse regio verder kunnen uitbouwen tot een innovatieve, creatieve en ondernemende hotspot?

Help je het productaanbod van MoM mee vormgeven én strategisch positioneren in de markt?

Zoek je actief mee naar nieuwe en duurzame financieringsmogelijkheden voor onze werking?

Dan is deze opdracht iets voor jou!

Opdrachtomschrijving

MoM staat voor de uitdaging om zowel haar werking als haar productaanbod sterk in de markt te zetten. Bijkomend moeten onze financieringsbronnen gediversifieerd worden zodat MoM kan uitgroeien tot een gezonde organisatie

We verwachten van jou dat je werk maakt van:

  • De implementatie van de strategie en branding van Ministry of Makers
  • De verdere verfijning van sterke en baanbrekende innovatieve producten
  • De uitwerking van een concreet businessmodel voor de organisatie, inclusief
    • Het verfijnen van het partnerschapsmodel met het oog op een duurzame basisfinanciering
    • Het aantrekken, schrijven en managen van project funding (subsidies, sponsoring,…)

Je vertrekpunt is een werkdocument met de strategische keuzes en een aantal productfiches.

Je werkt in nauw overleg met de bestaande medewerkers en rapporteert maandelijkse aan het bestuursorgaan op basis van een aantal indicatoren.

Achtergrondinfo en beschikbare documenten

Heb je interesse in deze opdracht, mail naar vacature@ministryofmakers.be . Dan bezorgen we jou een aantal documenten om een beeld te geven van het voorafgaande traject waarop kan verder gebouwd worden.

Duurtijd en kostprijs van de opdracht

We ramen de kostprijs voor deze opdracht op €20.000 inclusief BTW.
Opstart van de opdracht: zo snel mogelijk.
Duurtijd: tot 31 december 2021, verlenging is bespreekbaar

Offerte indienen

Gelieve ons een plan van aanpak te bezorgen en een overzicht van relevante competenties.
Na een eerste selectie op basis van de offertes plannen we een gesprek in.

We hanteren de volgende criteria: 30% plan van aanpak, 30% relevante competentie, 40% prijs.

Stuur je offerte, voor 31/08/2021 naar de voorzitter van het bestuursorgaan van Ministry of Makers: Jelle Saldien - jelle.saldien@Ugent.be.

Voor inhoudelijke vragen bij de opdracht kan je ook contact opnemen met Jelle Saldien.