Z33 oproep aan designers: artistieke noden

28.03.2023 - 28.03.2023

Call voor online bevraging

Samen met IDEA Consult onderzoekt Z33 artistieke of creatieve noden van professionele designers in Vlaanderen.

Via een online bevraging wil Z33 de artistieke noden in kaart brengen van individuele designers en de designsector.

De resultaten van deze bevraging worden gebruikt om na te gaan op welke manier in de toekomst (beter) tegemoetgekomen kan worden aan deze noden.
De bevraging richt is bedoeld voor alle professionele designers: net afgestudeerd, in opstart, in dienstverband of freelance (in hoofd- of bijberoep).

Het invullen van de bevraging duurt ongeveer 10 minuten.
Als je interesse hebt in de resultaten, dan kan je op het einde van de vragenlijst je naam en e-mailadres invullen.

Alle antwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk en zullen geanonimiseerd worden verwerkt.

Klik hier voor de bevraging.

#nodendesigners


Bezoek Z33 online