Universiteit Gent zoekt uitdagingen uit het werkveld

28.03.2023 - 28.03.2023

Bots je als bedrijf of instelling soms tegen uitdagingen aan maar heb je zelf niet de tijd of expertise om er mee aan de slag te gaan? Dien dan voor 19 augustus je uitdaging(en) online in. Elk academiejaar werken studenten aan allerlei projecten tijdens hun UGent-opleiding. Om te vermijden dat de eindresultaten achteraf enkel stof vergaren, wil DO! (Durf Ondernemen) graag zoveel mogelijk de combinatie maken met het werkveld en de maatschappij.

Daarom doen ze beroep op bedrijven, organisaties en de publieke sector om reële uitdagingen door te geven. Zo wil DO! een win-win situatie creëren voor beide partijen. Bedrijven en instellingen verwerven nuttige input en studenten krijgen de kans om hun leefwereld en ervaringsspectrum uit te breiden. Durf Denken, maar vooral ook Durf Doen.

Concreet? DO! verzamelt deze uitdagingen en verspreidt ze dan onder de betrokken lesgevers en initiatieven binnen de UGent. Met één indiening bereik je een erg diverse doelgroep studenten uit een groot aantal opleidingen (van ingenieurs, economen, wetenschappers tot productontwikkelaars …). De studenten zoeken een oplossing voor de uitdaging en werken die uit tot bijvoorbeeld een verslag, een prototype, een plan, aanbevelingen …

Welke uitdagingen?

UGent is op zoek naar open uitdagingen en niet naar duidelijk gedefinieerde opdrachten. Op die manier willen we studenten de vrijheid geven het creativiteitsproces volledig te doorlopen. Indien mogelijk is de uitdaging maatschappelijk georiënteerd en hebben de studenten de mogelijkheid om met het idee verder te gaan en een eigen bedrijf op te starten. Het project Fietsheld is een mooi voorbeeld van een geslaagde uitdaging uit het voorbije academiejaar.

Meer info en indienen? Bekijk de brochure en kom meer te weten over wat er precies van alle partijen verwacht wordt. Je vindt er ook een overzicht van de verschillende vakken die interesse hebben. Dien vervolgens voor 19 augustus je uitdaging(en) online in via een formulier.