Open brief van de designondersteunende organisaties in België

11.05.2020

De organisaties die de designsector ondersteunen, FlandersDC, MAD-Home of Creators, Wallonie-Bruxelles Design Mode en Wallonie Design, willen de kracht van designers als actoren binnen een veranderende maatschappij onder de aandacht brengen.

Doe beroep op designers om post-COVID voor te bereiden

"Designers moeten absoluut deel uitmaken van de multi-disciplinaire gesprekken om mee te dromen en te bedenken, en vervolgens een prototype te maken van een wenselijke, haalbare en levensvatbare toekomst. (...)

Zij zouden de werkgroepen kunnen ondersteunen vanuit een niet-routinematige benadering. Designers zijn getraind in out of the box denken, waardoor ze uit bestaande systemen kunnen breken. Ze luisteren empatisch, leggen niet voor de hand liggende verbanden en brengen onderliggende problemen aan het licht, waarvoor ze onverwachte oplossingen genereren.

Door gebruik te maken van eigen design thinking methoden is de designer in staat om de meest complexe systemen strategisch aan te pakken. Hun expertise kan toegepast worden in alle domeinen: mobiliteit, zorg, politiek, financiën, dierenwelzijn, een bijna oneindige lijst. (...)

Designers zijn dankzij hun design thinking in staat om toepasbare, gedragen oplossingen uit te werken voor verschuivingen in de samenleving. Dit kan een systeem als geheel zijn (zoals je een maatschappij zou kunnen noemen) of een beleid, een dienst, een product of een combinatie van dat alles."

Lees de volledige open brief hier.

(Photo by Amélie Mourichon on Unsplash).