Over Ons

MoM is inspirator, matchmaker & klankbord voor de professionele creatieve sector in Gent en Oost-Vlaanderen.
We zijn een ‘superconnector’ binnen de quadruple helix: door creatieve ondernemers te verbinden met kennisinstellingen, beleid, werkveldorganisaties en burgers.

Via de kracht en mindset van en mét de creative professionals bouwen we de regio verder uit als een innovatieve, creatieve en ondernemende hotspot.

MoM organiseert klankbordmomenten voor creative professionals, introducties over innovatie, Design Thinking en creativiteitsmethodieken.

Talks door experts over uiteenlopende onderwerpen die met innovatie te maken hebben. ID workshops en begeleiding bij het vinden van focus en opzet van een innovatietraject.