Context

Context

Wicked Challenges
De laatste decennia is de economie op internationaal vlak ingrijpend veranderd. Nieuwe groeilanden zoals China, India, Braziliƫ,... verstevigen hun positie op de internationale markt en dat zorgt voor een grotere, wereldwijde concurrentie. Maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, zorg, klimaat,... bieden enerzijds tal van business opportuniteiten maar dwingen ook de lokale overheden om proactief mee te denken aan innovatieve oplossingen voor deze zogenaamde 'wicked challenges'.

Ondernemerschap stimuleren
Gent en de hele regio Oost-Vlaanderen staan voor dezelfde uitdagingen en moeten volop de kaart trekken van economische groei en jobcreatie. Ondanks een gestage verbetering van de ondernemerschapsdynamiek, scoort Vlaanderen in vergelijking met andere regio's een te lage ondernemersgraad en oprichtingsquota en hebben we te weinig snelgroeiende gazellen. Wil Oost-Vlaanderen zijn economische positie behouden en de concurrentiepositie versterken dan is het cruciaal dat ingezet wordt op het bevorderen van ondernemerschap.

Nieuwe en innovatieve businessmodellen
Veranderingen in de bedrijfscontext - zoals digitalisering, peer-to-peer netwerken, ... - met vaak disruptief effect, zorgen ervoor dat de huidige businessmodellen het gros van de tijd niet meer zullen volstaan om succesvol te zijn.

Innovatieve bedrijfsmodellen kunnen bijdragen tot een betere kennisvalorisatie en zijn een belangrijk onderdeel om aan een sterkere economie te bouwen. Echter blijkt dat zowel kmo's, de sterkhouders van de Oost-Vlaamse economie, als starters moeilijk in staat zijn om in te pikken op nieuwe trends enerzijds wegens gebrek aan geld en tijd maar vooral wegens gebrek aan kennis. In deze kan de culturele en creatieve sector (CCS) een actieve rol spelen.

Creativiteit: drijvende kracht achter de economie
Het beeld van de CCS en haar betekenis voor economie en samenleving is aan bijstelling toe. De CCS is geen sector als alle andere die zijn nut voor economie en samenleving enkel bewijst met het verschaffen van banen en zijn bijdrage aan het BNP. Het is ook en vooral een drijvende kracht achter tal van brede economische en maatschappelijke processen. De CCS vervult die rol omdat hij op allerlei manieren verweven is met andere sectoren en bedrijfstakken in de economie.

De kennis en competenties van professionals in de CCS die uitwaaieren naar de rest van de economie, spelen een bijzondere rol bij het ontstaan van nieuwe combinaties en innovatieve businessmodellen en dragen zo bij tot de concurrentiekracht van de traditionele sectoren.