Partners

Partners

Om het potentieel op vlak van Creatieve Economie en Design ten volle te benutten en versnippering van middelen te voorkomen, bundelden 4 belangrijke regionale actoren hun krachten en expertise: Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, Hogeschool Gent & UGent.

Aan deze samenwerking ging een uitgebreid traject vooraf dat in 2013 begon. Samen met 40 creatieve ondernemers, organisaties uit het middenveld en culturele instellingen werd gezocht naar een oplossing voor hun noden en wensen.

Tijdens dit traject werd de behoefte aan een regionaal samenwerkingsmodel en de wens om zich hierin actief te engageren door de verschillende stakeholders bevestigd.

Op 10 maart 2014 werd daarom 'vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen' (Ministry of Makers) opgericht, met als stichtende partners de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en Hogeschool Gent. Eind 2018 sloot ook UGent zich aan als partner.

Bestuur DPGOV vzw

Om het werkveld optimaal te vertegenwoordigen bestaat de Algemene Vergadering, naast de leden, ook uit een vertegenwoordiger van het werkveld.

Die vertegenwoordiger - Dirk Sabbe – is ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 'Ministry of Makers'.

Naast de Vlaamse partners 'Flanders DC', 'Flanders InShape' en 'Ovam' (ecodesign), staan de regionale partners 'Designregio Kortrijk', 'Innovatie & Design Euregio' (Limburg) en 'Antwerp Powered by Creatives - APBC' (Antwerpen).