Voor wie

Voor wie

De brug tussen de creatieve sectoren en traditionele sectoren is vaak lang en wankel, maar wel ontzettend belangrijk om tot innovatie te komen. Hoe maak je creatieven ondernemender, en ondernemers creatiever? Eén van de belangrijkste voorwaarden om dit bekomen, is maken dat er een speelveld ontstaat waar mensen elkaar leren kennen en er vertrouwen wordt opgebouwd.

Dat speelveld is Ministry of Makers. Het designplatform wil creatief talent in contact brengen, linken en matchen met alle andere sectoren, kennisinstellingen en besturen (Quadruple Helix). Om dit te realiseren zet Ministry of Makers in op nieuwe, innovatieve businessmodellen en design-tools, organiseert ze interactieve lezingen (Link-ups) en workshops en stuurt ze uitdagende challenges de wereld in.

Doel is om de economie in Oost-Vlaanderen en Gent innovatiever, creatiever en sterker te maken en oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten te initiëren.