Why? How? What?

Wat?

Ministry of Makers (Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw) is een matchmaker voor de creatieve sector in Gent en Oost-Vlaanderen. Met ‘design thinking’ als methodologie informeert, inspireert en faciliteert MoM haar netwerk. Via lezingen, brainstorm, workshops en netwerkevents worden creatieve ondernemers en hun mindsest gelinkt aan kennisinstellingen, besturen, werkveldorganisaties én burgers.

Kennisdeling, kruisbestuiving en co-creatie zijn essentiële ingrediënten in onze werking. Samen met de partners (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, HOGENT en UGent) en experten uit het werkveld zet MoM zich in om van Gent en de Provincie een creatieve, innovatieve en ondernemende hotspot te maken.